Thiết kế web nhanh - rẻ - đẹp
Mẫu mã đa dạng - Dịch vụ 24/7

24/7    0848 955 226

Hosting

H1
90,000đ
1 tháng
Giảm 10 % đăng ký >= 2 năm
Giảm 15 % đăng ký >= 3 năm
Giảm 20 % đăng ký >= 4 năm
Giảm 25 % đăng ký >= 5 năm

084 8955 226

hosting Dung lượng
2GB
bandwidth Băng thông
50000
email Địa chỉ Email
100
ftp Tài khoản FTP
10
data MySQL
5
sql-data MSSQL Server
1
subdomain Subdomain
1


Domain: .com = 200K/năm đầu;
.com.vn -50K/năm đầu; .vn -70K/năm đầu
H2
140,000đ
1 tháng
Giảm 10 % đăng ký >= 2 năm
Giảm 15 % đăng ký >= 3 năm
Giảm 20 % đăng ký >= 4 năm
Giảm 25 % đăng ký >= 5 năm

084 8955 226

hosting Dung lượng
3GB
bandwidth Băng thông
90000
email Địa chỉ Email
150
ftp Tài khoản FTP
15
data MySQL
8
sql-data MSSQL Server
2
subdomain Subdomain
2


Domain: .com = 200K/năm đầu;
.com.vn -50K/năm đầu; .vn -70K/năm đầu
H3
300,000đ
1 tháng
Giảm 10 % đăng ký >= 2 năm
Giảm 15 % đăng ký >= 3 năm
Giảm 20 % đăng ký >= 4 năm
Giảm 25 % đăng ký >= 5 năm

084 8955 226

hosting Dung lượng
5GB
bandwidth Băng thông
unlimited
email Địa chỉ Email
unlimited
ftp Tài khoản FTP
15
data MySQL
10
mysql data MSSQL Server
3
domain Subdomain
5


Domain: .com = 200K/năm đầu;
.com.vn -50K/năm đầu; .vn -70K/năm đầu
H4
420,000đ
1 tháng
Giảm 10 % đăng ký >= 2 năm
Giảm 15 % đăng ký >= 3 năm
Giảm 20 % đăng ký >= 4 năm
Giảm 25 % đăng ký >= 5 năm

084 8955 226

hosting Dung lượng
7GB
bandwidth Băng thông
unlimited
email Địa chỉ Email
unlimited
ftp Tài khoản FTP
20
mssql data MySQL
15
mysql data MSSQL Server
5
subdomain Subdomain
10


Domain: .com = 200K/năm đầu;
.com.vn -50K/năm đầu; .vn -70K/năm đầu

Tên miền

Đăng ký tên miền

Tên miền .com.vn

Phí đăng ký = 350.000đ/lần
Phí duy trì: 350.000đ/năm

Tên miền .vn

Phí đăng ký = 350.000đ/lần
Phí duy trì: 480.000đ/năm

Tên miền .com

Phí đăng ký & duy trì = 250.000đ/năm

Tên miền .net

Phí đăng ký & duy trì = 280.000đ/năm

Tên miền .shop

Phí đăng ký & duy trì = 240.000đ/năm

Tên miền .info

Phí đăng ký & duy trì = 120.000đ/năm

Tên miền .xyz

Phí đăng ký & duy trì = 60.000đ/năm

Tên miền .top

Phí đăng ký & duy trì = 90.000đ/năm

Liên hệ