Thiết kế web nhanh - rẻ - đẹp
Mẫu mã đa dạng - Dịch vụ 24/7

24/7    0848 955 226

Tên miền

Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

Tên miền .com.vn

Phí đăng ký = 350.000đ/lần
Phí duy trì: 350.000đ/năm

Tên miền .vn

Phí đăng ký = 350.000đ/lần
Phí duy trì: 480.000đ/năm

Tên miền .com

Phí đăng ký & duy trì = 250.000đ/năm

Tên miền .net

Phí đăng ký & duy trì = 280.000đ/năm

Tên miền .shop

Phí đăng ký & duy trì = 240.000đ/năm

Tên miền .info

Phí đăng ký & duy trì = 120.000đ/năm

Tên miền .xyz

Phí đăng ký & duy trì = 60.000đ/năm

Tên miền .top

Phí đăng ký & duy trì = 90.000đ/năm